Svenska Hundklubben SHK Södertälje

 

2018

Årets SHK:are i Södertälje – Yvonne Jagersten

”För ditt mångåriga ideella engagemang i klubben, både som instruktör och som funktionär i en mängd andra sammanhang. Under det gångna året, har du dessutom varit starkt bidragande till, att den nya grenen Nosework etablerats i klubben.

Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes

 


 

Årets SHK:are 2017: Tommy Eriksson! 

”För ditt engagerade och trivselskapande engagemang som styrelseordförande, vilket så starkt bidragit till den trivsamma atmosfär som råder i klubben".

Tommy-Eriksson-Årets-SHKare

 

 

 

Årets SHK:are i Södertälje

Priset – ett graverat tennstop – delas ut till den person/de personer, som gjort särdeles förtjänstfulla insatser för avdelningen under det gångna året.

Priset instiftades 2002. 

Avdelningsstyrelsens arbetsutskott utser pristagaren – inte styrelsen (eftersom kandidater ofta kan vara styrelsemedlemmar).

2018 
Årets SHK:are i Södertälje – Yvonne Jagersten

”För ditt mångåriga ideella engagemang i klubben, både som instruktör och som funktionär i en mängd andra sammanhang. Under det gångna året, har du dessutom varit starkt bidragande till, att den nya grenen Nosework etablerats i klubben

 

2017
Årets SHK:are i Södertälje - Tommy Eriksson

”För ditt engagerade och trivselskapande engagemang som styrelseordförande, vilket så starkt bidragit till den trivsamma atmosfär som råder i klubben.

2016
Årets SHK:are i Södertälje - Kjell Olsson
 ”För ditt oersättliga arbete med underhåll och upprustning av klubbstuga och klubbområde”.

2015

Årets SHK:are i Södertälje 2015 – Kicki Samuelsson

”För ditt oförtröttliga och tidskrävande engagemang som både kurs-, områdes- och personspåransvarig i lokalklubben Södertälje”.

2014

Årets SHK:are i Södertälje 2013 – Marianne Brunnström och Jan-Lennart Andersson

”För era stora arbetsinsatser, som varit en förutsättning för klubbens resultat och utveckling”.

2013

Årets SHK:are i Södertälje 2013 – Hans Borin

”För ditt oersättliga ideella engagemang att iordningställa det nya klubbområdet, vilket i sin tur starkt bidragit till, och t.o.m. varit en förutsättning för, att klubben har kunnat fortsätta sin verksamhet i Bastmora”.

2012

Årets SHK:are i Södertälje 2011 – Anna Westerståhl

2011

”vakant”

 2010

Årets SHK:are i Södertälje 2010 – Anna-Lena Mann

2009

Årets SHK:are i Södertälje 2009 – Gudrun Hellmark

”För ditt livfulla engagemang med att bygga upp och utveckla en levande agilityverksamhet” 

2008

Årets SHK:are I Södertälje 2008 – Hans Borin

”För ditt oersättliga arbete med underhåll och upprustning av klubbstuga och klubbområde”.

2007

Årets SHK:are I Södertälje 2007 Nina Lindroos-Andersson/Lars-Göran Andersson

”För att Ni på ett föredömligt sätt rustat upp och tagit hand om Södertäljeavdelningens kök och kiosk”.

2006

Årets SHK:are I Södertälje 2006 – Agneta Kaveryd

”För ditt engagerade och trivselskapande arbete i klubben, inte minst med klubbens nya hemsida”

2005 – Carina och Jan Mann

Årets SHK:are I Södertälje 2005 – Carina och Janne Mann

“För att Ni tillsammans under drygt 30 års tid så starkt ha medverkat till klubbens uppbyggnad och utveckling.”

2004

Årets SHK:are 2004 – Susanne Fredriksson

För att du med aldrig sinande energi ha sett till att Södertäljeavdelningens hemsida blivit ett föredöme för hela SHK.

2003

Årets SHK:are 2003 – Marianne Groth

“För att du under drygt 25 år skött Södertäljeavdelningens ekonomi på ett föredömligt sätt”.

2002

Årets SHK:are 2002 – Bo Andersson

”För ditt oersättliga arbete med underhåll och

upprustning av klubbstuga och klubbområde”.