Svenska Hundklubben SHK Södertälje

 

Styrelsen 2019

 

Namn

 

Roll i styrelsen

 

kontakt

Tommy Eriksson

Tommy

Ordförande

AU

ordf.sodertalje@svenskahundklubben.se

Miriam Huttunen

 Miriam

Vise ordförande

 

vord.sodertalje@svenskahundklubben.se 

Jan-Lennart Andersson

 jan-lennart

Kassör

AU

kassor.sodertalje@svenskahundklubben.se 

Annita Walldau Wallin

 AnnitaW

Sekreterare

AU

sekr.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

Annica Sandström

 AnnicaS

Ledamot

 

led1.sodertalje@svenskahundklubben.se


 

Annica Ahlberg Valdna

 

Ledamot

 

led2.sodertalje@svenskahundklubben.se

Lena Wiklund

 

Ledamot

 

led3.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

Jeanetté Gustavsson

 

1:e Suppleant

 

sup1.sodertalje@svenskahundklubben.se

Eva Sulalampi

 

2:e Suppleant

 

sup2.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

 

Valberedning 2019

Yvonne Jagersten

 

val1.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

sammankallande

Jörgen Wallin

 

val2.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

 

Anja Vervaart


val3.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

 

 

Revisorer 2019

Maj-Britt Sandberg

 

rev1.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

 

Lheni Olsson

 

rev2.sodertalje@svenskahundklubben.se

 

suppleant

Instruktörer och funktionärer

 

 
Namn   Instruktör/Funktionär Styrelse Kontakt
Tommy Eriksson  tommy


Köksansvarig

 Ordförande ordf.sodertalje@svenskahundklubben.se
Kicki Samuelsson  Kicki Samuelsson - Årets spårekipage, ny klubbstugeansvarig, Personspåransvarig Spåransvarig Spårdomare spårinstruktör   kicki.samuelsson@gmail.com
Jan-Lennart Andersson  jla

Spårdomare
Spårinstruktör
Lydnadsinstruktör
Kurs/Utbildningsgrupp
Sponsorgrupp

Kassör kassor.sodertalje@svenskahundklubben.se
Annika Sandström  
annica s

Valpinstruktör
Kursansvarig
Köksgrupp

 Ledamot

Annsan68@gmail.com

Petra Nordkvist  petra Lydnadsinstruktör
Tävlingsledare lydnad
 Vice sekreterare nordkvistfamiljen@gmail.com

Anita Walldau Wallin

 anita

Valpinstruktör
Kurs/Utbildningsgrupp

Sekreterare

sekr.sodertalje@svenskahundklubben.se

Miriam Huttunen

 miriam Kurs/Utbildningsgrupp Vice ordförande vord.sodertalje@svenskahundklubben.se
Kjell Olsson  kjell Stugansvarig Suppleant Lheni.olsson@gmail.com
Daniel Sieradzki  daniel Spåraspirant
Sponsorgrupp 
Suppleant Daanko.s@hotmail.com
Helena Djurheden  helena

Spårdomare

Webmaster shk.sodertalje@gmail.com
Hans Andersson     Webmaster webmaster.sodertalje@svenskahundklubben.se

Pia Edelsund

 pia Kurs/Utbildningsgrupp   piaedelsund@gmail.com
Ann-Charlotte Beckman  

Utställningsgrupp
Kurs/Utbildningsgrupp

  Anncha0117@gmail.com
Marianne Brunnström MArianneBrunnstrom

Lydnadsdomare
Lydnadsinstruktör
Utställningsgrupp

  Marianne.brunnstroem@gmail.com
Yvonne Jagersten  yvonne

Spårdomare
Utställningsgrupp

  jissayj@yahoo.com
Carina Waldehagen   Lydnadsinstruktör   Carwal01@spray.se
Kirsten Johnson  kirsten Spårdomare
Spårinstruktör
  kirsten.johnson@astrazeneca.com
Ronnie Forsberg   Spårinstruktör   ronnie.forsberg@telia.com
Kari Ljung  kari Spårdomare   kari.ljung@scania.com

Gilbert Hedebo

  Områdesansvarig   hedebo10@telia.com

Jessica Mann

  Köksgrupp    
Monika Eriksson Monica

Köksgrupp

-  gudrunmonica.eriksson@gmail.com

Lheni Olsson

 Lheni Köksgrupp    Lheni.olsson@gmail.com
Jörgen Wallin  jörgen Sponsorgrupp    jowall@telia.com

Britty Andersson

 britty Sökinstruktör   Britty_a@hotmail.com

Carina Ahlin

 carina a

Sökinstruktör

  Trissan49@hotmail.com

Stingy Frohm

 stingy frohm Aktivering   teamstingy@gmail.com