Svenska Hundklubben SHK Södertälje

Lydnadstävlingar

Kommande lydnadstävlingar 2019: 

JUNI

  • onsdag 19 juni  Södertälje/Bastmora

AUGUSTI

  • torsdag 1 aug Södertälje/Bastmora    

SEPTEMBER

  • lördag 22 september Södertälje/Bastmora

Anmälan 

Alla är välkomna, du behöver inte vara medlem i Svenska Hundklubben.

Anmälan ska göras senast 14 dagar före aktuell tävling, avgift betalas till CTK pg 2156-8

Anmälan till Kursfinalerna görs av lokalklubbarna efter kursprov.

Avgifter 
Lydnadsklass Rookie kl I-III 200:-/250:- medlem/icke medlem/ekipage

Tävlingsdagen
Tävland skall anmäla ankomst senast 30 min före tävlingens början. Tävlingen startar som regel kl 10.00. Senare ankomst kan innebära startförbud. Tävlingsbok eller stambok och giltigt vaccinationsintyg är obligatoriskt. Lägsta ålder på tävlande hund är 10 månader.
Efteranmälan kan accepteras-ta kontakt med Marianne.

Nya Tävlingslydnadsregler gällande från 1 sept 2018 här

Kryptochida eller kastrerade samt blandras hundar får deltaga.

I prov och tävlingsverksamhet får ej deltaga:

  • Hund som inte inom föreskriven tid vaccinerats enligt gällande bestämmelser. Första gången vid 12 veckor, därefter vid ett års ålder.
  • För SHK gäller: Vaccinering mot valpsjuka och smittsam leversjukdom HCC vart 3: dje år. Det samma gäller för parvo virus.
  • Tik som löper tävlar sist av alla och föraren ser till att anlända så sent som möjligt till tävlingsområdet.
  • Hund behäftad med skada eller sjukdom, farlig för egen eller andras hälsa.
  • Hund som behandlas eller behandlats med dopingklassat läkemedel går under veterinärens föreskrivna karens. Om det framkommer att hunden är/har varit dopad vid tävlingstillfället fråntas hunden sin merit/poäng. Samma regler gäller oavsett vad man tävlat i.
  • Tik som inom 30 dagar beräknas valpa eller som valpat för mindre än 75 dagar sedan.

Hund får vid ett och samma tävlingstillfälle endast deltaga i en klass, detta gäller dock ej vid agilitytävlingar.
Förare och / eller ägare till tävlande får ej tjänstgöra som funktionär inom den klass i tävlingen vari hunden deltager.

Centrala tävlingskommittén. 

sfr-logo