Svenska Hundklubben SHK Södertälje

Förtroendevalda

Styrelse 2019

Ordförande: Tommy Eriksson tealfons@gmail.com

Vice ordf: Miriam Huttunen miriam.huttunen@hotmail.com

Kassör: Jan-Lennart Andersson jan-lennart.andersson@sbbk.se

Ledamot: Annika Sandström annsan68@hotmail.com

Ledamot: Annica Ahlberg Valdna annica.ahberg-valdna@comhem.se

Ledamot: Anita Walldua Wallin nitaww@telia.com

Ledamot: Lena Wiklund wiklundlena7@gmail.com

Suppleant 1:e Jeanetté Gustavsson jea.gus@hotmail.com

Suppleant 2:e Eva Sulalampi eva.lundgren7@gmail.com    

Revisor: Maj-Britt Sandberg
Revisorsuppleant: Lheni Olsson  

Valberedning:
Carina Mann sammankallande
Annica Rask
Yvonne Jagersten

Köksansvariga:                                                                        
Tommy Eriksson                                                             

Stugansvarig:
Kjell Olsson                                                                                                                 

Gräsklippargrupp: 
Kicki Samuelsson

Hemsida/Webbmaster:
Helena Djurheden