Svenska Hundklubben SHK Södertälje

Om SHK Södertälje

Svenska Hundklubben Södertälje sätter hunden i centrum, precis som vår huvudklubb Svenska Hundklubben.

Allt arbete sker på ideell basis.

Som medlem hos oss är du alltid välkommen att träna på vårt fina område i Bastmora, Södertälje.
- Kontakta din instruktör för kod: Vi har kodlås på grindarna för att inte obehöriga ska få tillträde till området. 

Vi finns vid Enhörnaleden, strax intill Bastmora fritidsområde. Här har vi vårt fina klubbhus och vårt stora övningsområde.

Välkommen till Svenska Hundklubben Södertälje!

Bakgrund
Södertäljeavdelningen grundades 1956 med inriktning mot exteriörutställningar, men på 60-talet tar även dressyrverksamheten fart.

 • 1969 får vi vår första klubbstuga - Fågelsången i Pershagen (nuvarande Södertälje Syd).

 • På 70-talet utvecklas avdelningen och medlemsantalet ökar snabbt från ca 25 till betydligt över 100. Under några år finns en filial i Gnesta.

 • På 80-talet utvecklas avdelningen ytterligare och blir landets största lokalavdelning med över 400 medlemmar.

 • 1984 byter Svenska Sällskapshundklubben namn till Svenska Hundklubben.

 • 1988 flyttar vi till vår nya stuga i Bastmora.

 • På 90-talet ökar utbildningsverksamheten kraftigt, då förutom lydnadsdressyren även agilityverksamheten och spårverksamheten skjuter fart.

SHKs historia

Föreningen grundades under namnet Svenska Sällskapshundklubben (SSHK) den 14 december år 1912. Klubben ändrade namn 1984 till Svenska Hundklubben (SHK). Svenska Hundklubben är en partipolitisk obunden och kyrkligt fristående riksorganisation för hundägare och hundintresserade personer. Juridiskt sett är Svenska Hundklubben en ideell förening och dess verksamhet regleras av dessa stadgar. 

Svenska Hundklubben har som syfte att:

 • Stimulera en sund hundavel både inom och utom landet
 • Väcka intresse för hundar av ren ras.
 • Genom sina lokalavdelningar, ras- och specialklubbar samt även associerade klubbar tillvarata medlemmarnas intressen för hundsport och vardagsnära samvaro med hunden.

Inom Svenska Hundklubben strävar vi mot mål och syften genom att:

 • Föra register och stambok för hundar
 • Inregistrera kennelnamn och utöva kontroll över att upprättade kennelbestämmelser efterlevs
 • Utge tidskriften Våra Hundar och andra publikationer med kynologisk anknytning
 • Anordna utställningar, dressyrkurser, prov och tävlingar samt utbilda funktionärer för i organisationen ingående verksamhetsgrenar
 • Biträda medlemmar, allmänhet och myndigheter med expertis i hundfrågor
 • Bedriva ungdomsverksamhet
 • Utforma handlingsplaner och policydokument
 • Genom samarbete med liknande organisationer runt om i världen och framförallt inom Skandinavien, främja ett internationellt kynologiskt arbete

Svenska Hundklubben skall genom sitt internationella engagemang, arbeta för en likformighet i rasbeskrivningar samt i dressyr- och tävlingsbestämmelser.

Medlemmar har direkt inflytande på Svenska Hundklubbens verksamhet genom årsmötet, där varje medlem (även familjemedlem, ungdomsmedlem) har yttrande- och rösträtt. Den direkta ledningen anförtros åt en centralstyrelse, som väljs av årsmötet. Särskilda kommittéer tillsätts av centralstyrelsen för de olika verksamhetsgrenarna.

Varje fullt betalande medlem samt ungdomsmedlem erhåller utan särskild kostnad tidskriften våra Hundar.